Menu
ATZ levert continuïteit

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten en gegevens is auteursrechtelijk door ATZ Aandrijftechniek B.V. beschermd. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATZ Aandrijftechniek B.V.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door ATZ Aandrijftechniek B.V. met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld.
ATZ Aandrijftechniek B.V. kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.
ATZ Aandrijftechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Ook kan ATZ Aandrijftechniek B.V. niet gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de informatie daarvan verkregen. Dit geldt tevens voor eventuele (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het framen van deze website of delen daarvan is niet toegestaan.

Login
ATZ Aandrijftechniek B.V. geeft alleen schriftelijk recht om in te loggen, misbruikers zullen worden vervolgd.

Persoonlijke gegevens
ATZ Aandrijftechniek B.V. zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.
ATZ Aandrijftechniek B.V. houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.

© ATZ Aandrijftechniek b.v. Alle rechten voorbehouden

Website door Friks Web & Marketing | Sitemap